professor-hansons-brygga_webb.jpg

Lägga sand på stranden – hur smart är det?

Professor Hans Hanson håller lördag den 4 juni ett föredrag vid sin egen brygga om vad man bör och inte bör göra för att skydda våra stränder mot erosion och översvämning. Grevlunda manskör underhåller också.

Grevlunda manskör inleder med ett för ändamålet passande sånger. Därefter kommer Hans Hansson att berätta om hur man kom fram till att lägga sand på stranden vid Ystad Sandskog, som en del av hans föredrag ”Att lägga sand på en strand – hur smart är det egentligen”.

Föredraget riktar sig till allmänheten och kommer på ett lättsamt sätt att förklara vad man bör göra och vad man definitivt inte bör göra för att skydda våra stränder mot erosion och översvämning. Han kommer också att berätta om turistinkomster från stranden och vad de förväntade klimatförändringarna kommer att ställa till med.

Hans Hanson är professor vid Lunds Tekniska högskola (LTH). Han har jobbat med stränderna i Ystad i ca 40 år och han har gjort mycket för att stränderna inte ska försvinna ut i havet. Som tack för bland annat detta jobb fick han guldmedalj av Kungen och i mars

mottog han ”Vattenpriset” av Föreningen Vatten. Men han har också fått något som ingen annan har, nämligen en egen brygga i Ystad – ”Professor Hans Hansons brygga”, som tidigare hette Brygga 4.

Detta föredrag är en del av Projektet Havsresan som har funnits sedan 1990. Det drivs idag vid Lunds universitet som ett s.k. samverkansprojekt, där syftet är att bidra till att öka havets status. Grundtanken är att om människor i olika åldrar får en möjlighet att se allt som finns i och vid havet, och förstår hur mycket det ger oss, så ökar också viljan att förvalta det väl. I år är det Ystads tur. Läs mer om projektet här!

Tid: lördagen 4 juni klockan 14-15
Plats: Professor Hans Hansons brygga (f d Brygga 4 vid Jakten). Stolar finns.
Anmälan: inte obligatorisk men anmäl dig gärna här!

Skapad 2016-05-30