Lättare att göra miljöinsats: Nu ställs Samlaren ut i Ystadbutiker

Miljögifter – PCB, kvicksilver, tungmetaller m m – finns i uttjänta mobiltelefoner, lampor, musikspelare och batterier. Alltför mycket av detta farliga elavfall hamnar i de vanliga soporna. Nu blir det enklare att göra rätt med insamlingsskåpet Samlaren i den egna matbutiken.

Analyser av soporna visar att det i Sysavs 14 ägarkommuner felaktigt slängs ca 800 000 glödlampor och över 2 miljoner batterier årligen i soporna.

- Här finns stor potential för förbättring, säger Catarina Göransson, arbetsledare på Avfallsenheten i Ystads Kommun. Förbättrade insamlingssystem för farligt avfall är ett gemensamt mål för alla ägarkommuner inom Sysav.

Samlaren  Foto: Lotte Nilsson

Med hjälp av insamlingsskåpet Samlaren blir det smidigare för medborgarna att sortera sitt farliga avfall. Samlaren gör det enkelt att återvinna sådant som annars lätt skulle hamna i soporna: glödlampor, lågenergilampor, småelektronik och batterier. Under ett år fångar ett exemplar av Samlaren upp ungefär ett ton glödlampor, lågenergilampor, batterier och småelektronik. Samlaren gör det enklare sätt att göra en insats för miljön.

- Samhällsnyttan blir dubbel. Dels hjälper vi till att avgifta kretsloppet från farliga ämnen, dels så återvinns värdefulla metaller som kan användas i produktion av nya varor. Samlaren är ett komplement till insamlingen som sker på återvinningscentraler och via Farligt Avfall-bilen, säger Lotte Nilsson, Miljöstrateg på Avfallsenheten i Ystads Kommun.

Den 9 oktober placerades Ystads första exemplar av Samlaren ut på Willys, Coop Extra och på ICA Kvantum vid Almelundsvägen.

 

Fakta:

  • Under hösten kommer drygt 50 exemplar av insamlingsskåpet Samlaren att placeras ut i matbutiker i Sysavs 14 ägarkommuner. Ystads Kommun är bland de första kommunerna inom Sysav som placerar ut Samlaren .
  • Hushållen är skyldiga att sortera ut sitt farliga avfall från övrigt hushållsavfall. Kommunerna har ansvar för hushållens farliga avfall. Ansvaret omfattar insamling, transport och behandling. Ansvaret regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och den kommunala renhållningsordningen.
  • Samlaren finns idag på 185 platser runt om i Sverige och fler är på väg ut. För varje exemplar som sätts ut går 1000 kr till Världsnaturfondens naturvårdsarbete.
  • Samlaren finansieras av ersättningar från El-Kretsen, då elavfall omfattas av producentansvar. De flesta producenter har valt att sköta detta via El-Kretsen. Det är ett icke-vinstdrivande servicebolag som ägs av 21 branschföreningar. El-Kretsen har funnits sedan 2001 och bildades av näringslivet för att omhänderta elektronik som satts på marknaden. Det är en garanti för att avfallet kommer att tas om hand på ett säkert och miljöriktigt sätt, och inte exporteras till andra länder.
Skapad 2013-10-18