Ledningsarbete Sandskogen

Information om ledningsarbete och vattenmätning i Sandskogen: Va-enheten på Ystads kommun påbörjar arbetet med att byta ut hela vattenledningsnätet i Sandskogen under vintern 2015-2016.

I samband med detta kommer vi även att behöva installera vattenmätare i samtliga stugor.

Ni som inte har vattenmätare idag kan alltså redan nu förbereda för installationen samt fylla i och skicka in ansökan. Klicka här för blankett.

Stugägaren får själv stå för installationen av vattenmätarkonsol med kran före och efter vattenmätaren. Vattenmätaren kostar er inget eftersom den tillhör Ystads kommun.

Arbetet med vattenledningarna kommer att utföras i fem etapper och ska vara klart inom fem år. Vi kommer mestadels att utföra arbetet under höst- och vintermånaderna. Arbetet påbörjas i östra delen av Sandskogen och fortsätter sedan västerut mot staden.

Ny avstängningsventil kommer att anläggas till samtliga stugor i trädgårdsgränsen, cirka sex meter från stugan. Den kommer att räknas som anslutningspunkt efter att ledningen är klar.

Samhällsbyggnad

SANDSKOGEN

Sandskogen, karta

 

Kontakt

Tony Gunnemar
Utredningsingenjör
Nås lättast via E-post:tony.gunnemar@ystad.se
Tel: 0411-57 70 12

Skapad 2016-01-22