Mer pengar till asfalt

Den sittande majoriteten har förstärkt budgeten för underhåll av vägar kraftigt och satsar 7,6 mkr per år på ny toppbeläggning. Tekniska avdelningen har tagit fram en plan som visar vilka sträckor som ska asfalteras under 2016. Ystad har många gator och gång-/cykelvägar som är eftersatta vad gäller beläggningen och nu tar kommunen ett extra grepp för att minska den så kallade underhållsskulden.

Toppbeläggning med asfalt på vägar och gator har idag en livslängd på cirka 15 till 30 år. Livslängden varierar beroende på hur tungt trafikerade de är och kommunen vill i förlängningen byta ut toppbeläggningen innan livslängden är slut. Tekniska avdelningen har nu tagit fram en asfaltsplan för 2016.

- Under 2016 finns 7,6 miljoner till asfaltering. Målet är att rusta upp gatunätet och därmed förhindra de risker som finns med för gammal beläggning. Färre olyckor, bättre framkomlighet, bättre miljö och lägre energiförbrukning är några av de positiva effekterna, säger Stefan Malmberg (s), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Vägar och gator i Ystad, Glemmingebro, Löderup, Sövestad och Stora Herrestad förslås få ny beläggning (se kartor nedan).

- Vi kommer att samordna arbetet med andra ledningsägare så att grävarbetet blir så effektivt som möjligt. Vår sammanställning kan komma att ändras något eftersom några ledningsägares planering inte är helt klar, säger Emilia Löfgren, teknisk chef Ystads kommun.

Kartor på platser där asfalt läggs ut:

Asfaltering Ystad

Asfaltering Ystad

Asfaltering Glemmingebro

Asfaltering gång-/cykelvägar Glemmingebro

Asfaltering Löderup

Asfaltering gång-/cykelvägar Löderup

Asfaltering Sövestad

Asfaltering Stora Herrestad

Skapad 2016-03-10