Nu finns Samlaren i Glemmingebro också

Från och med den 24 januari kan du lämna ditt farliga avfall vid 44:ans bygghandel i Glemmingebro.

Det ska göra det enklare för kommuninvånarna att sortera sitt farliga avfall som annars lätt hamnar i de vanliga soporna med risk för att miljögifter sprids i kretsloppet.

- Samhällsnyttan blir dubbel. Dels hjälper vi till att avgifta kretsloppet från farliga ämnen, dels återvinns värdefulla metaller som kan användas i produktion av nya varor, säger Lotte Nilsson, miljöstrateg påavfallsenheten i Ystads kommun.

Samlaren är ett specialgjort skåp för sortering av batterier, glödlampor samt småelektronik. Detta klassas som farligt avfall och kan innehålla miljögifter såsom industrikemikalier, kvicksilver och tungmetaller som inte ska finnas i vårt kretslopp. Plockanalyser visar att det i Sysavs 14 ägarkommuner slängs cirka 800 000 glödlampor och över två miljoner batterier årligen i hushållssoporna.

Bild på Samlaren

270 kilo batterier på tre veckor
Redan under hösten 2013 ställdes Samlaren ut på Willys, ICA Kvantum och Coop Extra i Ystads tätort med väldigt gott resultat.

- På tre veckor samlades 270 kilo batterier och fyra backar småelektronik in. Det är glädjande, Ystadsborna gör en stor miljöinsats, säger Lotte Nilsson.

Utplaceringen av Samlaren i Glemmingebro. Sker under högtidliga former på 44:ans bygghandel, Vångavägen 2 fredagen den 24 januari klockan 09:00.

Övrig insamling av farligt avfall:
- Hedeskoga återvinningscentral
- Farligt Avfall-bilen kommer till Österports torg, Missunnavägen, Löderup, Nybrostrand, Svarte. Sms:a ”sysavystad” till 71350 om du vill ha en påminnelse när den kommer.

Läs mer på "Boende & Miljö" om Ystads kommuns arbete med avfallshantering.

Skapad 2014-01-23