Barnomsorg - nya avgifter

Från 2016-01-01 gäller nya avgifter i barnomsorgen.

Läs om de nya avgiftsnivåerna på sidan www.ystad.se/skola--forskola/forskola/avgifter-for-barnomsorg

Förskolebarn

Skapad 2016-02-04