Patrik Juhlin vinner Ystads kommuns miljöpris 2015

Patrik Juhlin med sitt företag P-dyk vinner Ystads kommuns miljöpris 2015. Prismotiveringen pekar på hans viktiga arbete för att rensa havet på så kallade spökgarn.

Bärgning av spökgarn  Foto_P-dyk

-Patrik Julin har med ett fantastiskt engagemang arbetat för vår havsmiljö både lokalt och internationellt, säger Stefan Malmberg, ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.  

Ystads kommuns miljöpris syftar till att uppmuntra och stödja insatser som bidrar till effektiv resursanvändning, kretsloppstänkande och ekologiskt hållbar utveckling. Prissumman ligger på 10 000 kronor och priset delas ut på Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni.

-Ingen är profet i sin hemstad, brukar man säga. Men här har jag uppenbarligen lyckats nå ut med vårt lokala miljöarbete, och det är jag väldigt stolt och glad över, säger Patrik Juhlin, dykare och ägare av P-dyk. Men jag hade inte klarat detta utan mitt goda team och en stöttande familj.

Just nu pågår ännu ett spökgarnsprojekt i Ystad. Patrik Juhlin och hans team håller som bäst på att rensa och samla in borttappade fiskegarn från vraken utanför Ystads och Simrishamns kust. Projektet genomförs i samarbete med Håll Sverige rent. 

Under sommaren 2014 genomförde P-dyk tillsammans med Håll Sverige rent ett första dykprojekt på åtta vrak utanför Ystads kust. Syftet var dels att fylla kunskapsluckor kring vrak och spökgarn, dels att rensa vraken från spökgarn. Projektet visade bland annat att det finns stora mängder fiskenät vid Sydkustens vrak. Totalt bärgades 4 470 meter fiskegarn.

Prismotiveringen lyder:
Patrik Juhlin har med sitt enorma miljöengagemang för det som finns under ytan uppmärksammat många personer och organisationer på den stora miljöförstöring som sker med spökgarn i våra hav. Fiskegarn som fastnar på vrak och i rev, s k spökgarn, är en dödsfälla för de fiskar, tumlare, sälar och sjöfåglar som fastnar i garnen och går en plågsam död till mötes. För besöksnäringen är vraken en ännu oexploaterad aktivitet men med spökgarn på vraken finns flera säkerhetsrisker för dykare och dykarrangörer. Patrik har arbetat aktivt för att belysa spökgransproblematiken i olika projekt, både nationellt och internationellt, och därigenom ökat miljömedvetenheten och belyst det som finns under vår havsyta.

Fakta:

  • Miljöpriset delas ut av Ystads kommunfullmäktige den 17 juni klockan 17 i Gamla Rådhuset.
  • Mottagare av priset kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun eller som på ett annat sätt har en tydlig anknytning till Ystad. Pristagare utses av kommunstyrelsens miljöutskott.
Skapad 2015-06-09