Pilotprojekt för mindre avfall

Ystads kommun är en av tre kommuner i Sverige som ska vara med i Avfalls Sveriges pilotprojekt i syfte att minska mängden avfall.


Att arbeta systematiskt med att förebygga avfall medför minskad miljöpåverkan och kan också medföra minskade kostnader, bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet i verksamheten.

2015 gjorde Marla Miljödialog en metodbeskrivning åt Avfall Sverige för att förebygga avfall i kommunal verksamhet. Metoden ska nu testas och utvecklas i samverkan med tre kommunala organisationer: Helsingborgs stad, Gästrike återvinnare och Ystads kommun.

Syftet är att utveckla metoden, synliggöra framgångsfaktorer och fallgropar samt skapa goda exempel på förebyggande av avfall.

- Projektet kommer att bli en väldigt spännande utmaning, säger Lotte Nilsson, miljöstrateg på avfallsenheten och den som kommer att arbeta med projektet i Ystad. Jag tror att många kommer att följa Ystad i detta projekt, eftersom förebyggande av avfall är på allas läppar idag.

 

 


Avfallsåtervinning

Metoden är inte bara intressant för kommunens verksamheter utan även för företag, stora som små.

Läs mer om projektet på facebook-sidan "Hållbart – med miljön i fokus".

Skapad 2016-03-14