Psykisk ohälsa bland unga

Våga prata om psykisk ohälsa bland ungdomar - Moomsteatern visar föreställningen Fix You i Ystad

Moomsteatern har fått ett anslag från Folkhälsoberedningen för att nå ut till ungdomar, och de som arbetar med ungdomar, i Skåne. Moomsteatern kommer att visa föreställningen Fix You och i samband med detta hålls ett samtal med manusförfattaren Mikaela Javinger.

Våga prata om psykisk ohälsa bland ungdomar

Enligt Nationella folkhälsoenkäten har varannan tjej och var tredje kille besvär av ängslan, oro eller ångest. 10 procent av unga kvinnor och 5 procent av unga män uppger att de har svåra besvär. Det innebär alltså att i en klass med 30 elever har du statistisk sett minst 3 elever som lider av svår ångest.

Men ändå pratas det väldigt lite om det. De ungdomar vi har mött vittnar om att psykiska besvär är belagt med skam. ”Man vill vara normal, svår ångest är inte normalt”. Jasså? Verkligen? Vi skulle nog, utan att gå in på normalitetsbegreppet, påstå att ångest hos unga människor är högst normalt. Men hur pratar vi om det?

Vi vill prata om det!

Moomsteatern har fått pengar från Folkhälsoberedningen för att nå ut till ungdomar, och de som arbetar med ungdomar, i Skåne. De kommer att visa deras föreställning Fix You och i samband med detta hålls ett samtal med manusförfattaren Mikaela Javinger. Under vecka 41 kommer arrangemanget till Ystad Gymnasium.

Fix You är en monolog om Sara, som kämpar för att hitta anledningar att vilja leva och som dövar sin ångest genom att skada sig själv. Föreställningen är ett bra sätt att förmedla ett budskap, en förståelse, och talar till sin publik på ett mer känslomässigt plan än vad en föreläsning skulle göra.

Föreställningen FixYou med Moomsteatern

Här finns igenkänning och hopp för den som varit eller är på botten, men också verktyg för den som står bredvid.

Mikaela Javinger har en lång erfarenhet av psykisk ohälsa och har byggt manuset på egna upplevelser och de människor hon mött. Detta tar hon även med sig i samtalet med publiken.

Boka din plats nu:

Arrangemanget riktar sig till personer som är 15 år eller äldre.
Föreställning + samtal tar sammanlagt 2 timmar.

Spelplats: Aulan Ystad Gymnasium, Österport, Surbrunnsvägen 1, Ystad

Datum och tid: Onsdagen den 12 oktober 2016, kl. 18.00

Boka via email: sandra@moomsteatern.com

Moomsteatern tar gärna i första hand bokningar via email, men om du inte har möjlighet att maila kan du även ringa producent Sandra Johansson på följande telefonnummer för att boka: 0709-218 613 (lämna meddelande om inte Sandra svarar)

Skapad 2016-10-05