Par strandpromenad 13_justerad_webb.jpg

Rundabordssamtal kring strandens värden 27 augusti

Ystads kommun, Lunds universitet, Havsresan och Ystad Saltsjöbad bjuder in till ett rundabordssamtal kring strandens värden i Ystad.

Strandens värden för olika verksamheter presenteras. Några av frågorna som ställs är: Sköts stranden på rätt sätt? Finns det konflikter mellan olika intressen? Hur kan vi möta klimatförändringarna? Hur används stranden?

Lyssna på deltagarnas presentationer och kom gärna med egna frågor.

I samtalet deltar: Kent Mårtensson (kommunstyrelsens ordförande Ystads kommun), Hans Hanson (professor Lunds Universitet), Anders Nilsson (VD Ystads Saltsjöbad), Mats Johansson (ordförande Citygruppen), Agneta Green, (miljöstrateg Ystads kommun) och Marie Holmström (turismstrateg Ystads kommun).

Tid: lördagen den 27 augusti kl. 13.00-14.30
Plats: Terrassen vid Ystad Saltsjöbad (vid dåligt väder samling vid receptionen)

Skapad 2016-08-19