Skolpennor_webb.jpg

Skolinspektionen ger positivt besked om Ystads särskolor

Ystads kommun har just fått positivt besked från Skolinspektionens tillsyn av grundsärskolan och gymnasiesärskolan i Ystad.

– Glädjande nog har Skolinspektionen inte hittat några brister alls när det gäller Ystads kommuns ansvar för våra två särskolor, säger Christer Olofsson, förvaltningschef på Kultur och Utbildning.  

Detta var de första av Ystads kommuns totalt sju så kallade huvudmannabeslut för kommunens olika skolformer. De övriga kommer från Skolinspektionen om ca en månad.

Skolinspektionen granskar vart tredje år all skolverksamhet, för att se till att den följer lagar, regler och läroplaner. Målet är att bidra till alla elevers rätt till god utbildning, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Alla huvudmän granskas, alltså både offentliga och privata.

Man inspekterar alla stadier, dvs. förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

 

Skapad 2016-09-23