Sonja och Hans Allbäck till klimatkonferens i Paris

I anslutning till FN:s klimatkonferens i Paris anordnar ett antal svenska organisationer och myndigheter konferensen ”Grön Attitude för en hållbar värld”. Två av gästerna är Sonja och Hans Allbäck från Ystad.

Sonja och Hans Allbäck

Inför femtioårsdagen av svenska statens förvärv av 1500-talspalatset Hôtel de Marle i Paris organiserar Svenska institutet en heldag kring kulturarvet i ett framtidsperspektiv. Hur kan vi lära oss av tidigare generationer för att bygga mer hållbart?

De svenska institutionerna består av Svenska ambassaden, Business Sweden, VisitSweden och Svenska institutet, som under året erbjuder ett brett program inom områdena kultur, livsstil och samhälle med utställningar, debatter, performances och workshoppar.

Hans och Sonja Allbäck har genom sitt företag under 30 år utvecklat metoder för hållbar restaurering och underhåll av gamla fönster och dörrar. Företaget har fått flera prestigefyllda uppdrag, bland annat att utbilda hantverkare och leverera färg till renoveringen av Versailles  3 000 fönster. Andra uppdrag är renovering av slott i England, Aakershus fästning i Oslo och Parlamentsbyggnaden i Ottawa, Canada.

Grön Attitude-dagen avslutas med ett rundabordssamtal. Vad kan vi lära av våra förfäders metoder för att bättre bevara vårt kulturarv men även för ett generellt, mer hållbart byggande? Med Hôtel de Marle som utgångspunkt diskuterar svenska och franska experter utvecklingen inom byggnadsrestaurering igår och idag.  

Panelen består av Alexandre Gady, professor i modern arkitekturhistoria vid Sorbonne, Emmanuelle Gallo, arkitekt och oberoende forskare i arkitekturhistoria, teknik- och byggnadshistoria, Hélène Hanes, kulturarvsansvarig, Dan-Patrik Ryman, ansvarig för hållbar utveckling och Anders Ingmo, ansvarig för svenska fastigheter i Frankrike.

Vid Näringslivsgalan i Ystad 4 november utsågs Sonja Allbäck till Årets Ambassadör 2015. Läs mer om Hôtel de Marle på Svenska Institutets webbplats.

Skapad 2015-11-23