Tuba Hashimi_arbete_II_webb.jpg

”Talibaner, klaner och långsam färd framåt” – föreläsning av Tuba Hashimi

Lördagen den 9 juli föreläser Tuba Hashimi om sitt arbete för stadsåklagaren i Afghanistan. Om hur hon bland annat utbildat 300 kvinnliga åklagare.

Hennes uppdrag av Afghanistans stadsåklagare var att arbeta för jämställdhet och kvinnors rättigheter och deltagande i rättsväsendet.

Tubas Hashimis föreläsning ger en spännande inblick i hur den afghanska staten tillsammans med internationella organisationer arbetar för att bygga en rättstat där både män och kvinnor aktivt deltar i uppbyggnad och tillämpning.

– Med personliga erfarenheter och exempel kommer vi att få en inblick i en värld som är svår att förstå, som är intressant och där det finns ett hopp om bättre tider. Om en tid där män och kvinnor kan arbeta tillsammans för att bygga ett land, säger Peter Eriksson, integrationsstrateg på Ystads kommun.

I arbetet med att utbilda kvinnliga åklagare har hon rest och arbetet i samtliga större provinser och mött människor med olika roller och inställning. Hon har bland annat utbildat 300

kvinnliga åklagare så att de med hjälp av IT-stöd kan öka effektiviteten och professionaliteten.

Hon har upplevt en förändring där det sakta blivit bättre. Där män och kvinnor kan utbildas tillsammans och där kvinnor bemöts med ökad respekt i sin yrkesroll. Men att vara en del av rättsstaten i vad som normalt betraktas som världens farligaste land är förenat med stora risker.

 

Tid: lördagen den 9 juli kl. 10.00

Plats: Knutssalen, Gamla Rådhuset, Ystad

Anmälan: sara.movahhedeizazi@ystad.se

Språk: farsi och svenska

Skapad 2016-07-05