Tyck till om stadsbusstrafiken!

Skånetrafiken, Bergkvara buss och Ystads kommun har påbörjat arbetet med en översyn av stadsbusslinjenätet. Målet är att stadsbussarna ska bli mer attraktiva och ett alternativ för fler. Nu vill vi veta vad Ystadsborna tycker.

Resecentrum

Från och med 26 maj kan du lämna dina synpunkter via facebook-applikationen ”Tyck till om Ystad” . Den är öppen till och med 8 juni.

- Stadsbusslinjerna i Ystad har inte setts över på flera år och vissa linjer är lite otydliga vilket kan skapa osäkerhet hos nya resenärer. Vi vill gärna använda invånarnas synpunkter som underlag i utredningen. Från befintliga resenärer får vi till exempel signaler om att bussarnas koppling till tågen måste bli bättre och att linjerna ska anpassas till stadens nya bostadsområden, säger Angelica Erlandsson som är affärsutvecklare på Bergkvara buss.

Bussresandet i Ystad har ökat med 25 procent mellan 2010 och 2013. Skånetrafikens entreprenör Bergkvara buss tog över stadsbusstrafiken i oktober 2013 och det gemensamma målet är att fördubbla resandet till år 2020. Områdeschef Joakim Kjellsson ser fram emot att kunna utveckla trafiken ännu mer tack vare samarbetet med kommunen.

- En lokal förankring är mycket värdefull och vi kan ta tillvara önskemålen på ett bra sätt i vårt arbete med att öka till exempel kundnöjdhet, säger han.

Denna kanal för medborgardialog användes senast förra året då Ystads kommun bjöd in invånarna att tycka till om staden Ystad 2030.

 

Länk till Medborgardialogen Tyck till om Ystad på Facebook
Tips: Första gången du använder Medborgardialogen får du frågan om du vill tillåta den att göra inlägg i ditt namn. Du kan lugnt svara ja på frågan, det innebär att du ger dialogen tillstånd att ta emot inlägg från din Facebookprofil.

Skapad 2014-05-26