Badliv Sandskogen_nywebb.jpg

Utbildning i vattenkunskap för asylsökande

Simkunnigheten är mycket låg bland de asylsökande. Därför kommer Ystads kommun i samarbete med Ystads Simsällskap att erbjuda asylsökande utbildning i vattenkunskap.

Ystads kommun har tillfrågat ca 200 asylsökande, där de har försökt skatta sin simkunnighet på en skala från 1 till 5 på en femgradig skala. En majoritet av de tillfågade skattade sin simkunnighet till 1 på samma skala.

Även bland barnen är simkunnigheten och vattenvanan mycket låg. Därför har Ystads kommun och Ystads Simsällskap (YSS) satt samman en kurs i vattenkunskap för ca 200 asylsökande, främst barnfamiljer eftersom barnen är mest utsatta. Drunkning är nämligen den vanligaste dödsorsaken för barn i Sverige.

– Jag är väldigt glad över att se en sådan uppslutning från Ystad simsällskaps sida, i denna kanske livsavgörande fråga.Bad och vatten är en viktig del av Ystad. På sommaren är stränderna packade av turister och vi har fina badanläggningar. Det är viktigt att alla kan delta i det på ett säkert sätt, säger Peter Eriksson, integrationsstrateg i Ystads kommun.

Kursen ska ge kunskap och skapa medvetenhet om hur man kan förebygga drunkning och olyckor som har med vatten att göra. Kursen kommer även att engagera ytterligare 25 personer som kommer att träna, tolka och informera deltagarna.

Enligt Svenska Livräddningssällskapet anger 77 procent av skåningarna att de är simkunniga enligt den nordiska definitionen av simkunnighet. Definitionen är: Tror du att du skulle klara av att falla i vattnet, få huvudet under ytan, och efter att åter tagit dig till ytan simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter ryggsim?

 

Skapad 2016-05-24