Vad tycker du om Regementsgatan?

2017 ska Regementsgatan byggas om och vi vill veta vad du tycker. Det är enkelt! Fyll i vårt formulär, klicka på kartan och skicka in till oss.

Under 2017 ska Regementsgatan byggas om och göras till en attraktiv, säker och tillgänglig gata för både cyklister, gångtrafikanter, bilister och bussar. Målet är också att bättre länka samman Österports torg med Regementsområdet och skapa förutsättningar för ett sjudande gatuliv.
Vad tycker du behövs på Regementsgatan? Vad saknas idag? Vad vill du behålla? Hjälp oss i planeringen av framtidens Regementsgatan genom att lämna dina idéer i vårt formulär.

Regementsgatan - formulär.

Skapad 2016-06-29