Ystad – drivkraften i sydöstra Skåne

I samband med måndagens (2/4) SÖSK-forum med fokus på infrastruktur/kollektivtrafik tydliggjordes Ystads roll som regional kärna i Skåne.

De ledande politikerna från de fyra kommunerna i SÖSK (Sydöstra Skånes samarbetskommitté), Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad var samlade tillsammans med Pontus Lindberg, ordförande i Regionala tillväxtnämnden, samt Region Skånes infrastrukturexperter för att diskutera hur Sydostskåne kan få en starkare roll i framtida infrastruktursatsningar i Skåne och i Sverige.
- Jag är glad att vi idag kom fram till att vi ska arbeta för att Ystad ska bli en viktig tillväxtmotor i Skåne säger Kristina Jönsson kommunstyrelsen ordförande i Ystads kommun tillika ordförande i SÖSK.

Therese Andersson, tf chef för Region Skånes enhet för planeringsstrategier, presenterade det pågående arbetet med att stärka Skånes regionala kärnor och tillväxtmotorer. Ystad ses som en av sju viktiga regionala kärnor i Skåne. Ystad har en bra branschbredd, en hyfsad befolkningstillväxt samt ett positivt pendlingsnetto men behöver stärkas inom såväl sysselsättning som befolkningsökning för att ses som en stark tillväxtmotor i Skåne. Några av råden från regionen är att kommunerna i sydöstra Skåne tillsammans ska arbeta för att stärka Ystads roll, tillgängligheten mellan varandra, kopplingen till Malmö och planera långsiktigt men agera nu.

Pontus Lindberg berättar att regionen tillsatt pengar för att påbörja utredningar för att vara beredd om staten tillsätter nya pengar för infrastruktursatsningar. Målet är att ha ett framtaget Skånepaket som är förankrat i Skånekommunerna där man bland annat genom en förbättrad infrastruktur kan göra Skåne till en hel attraktiv arbetsmarknad.

Tänkbara prioriteringar i Skånepaket för sydöstra Skåne kan vara mötesplatser på Ystadbanan, satsningar på vägar och ökad trafiksäkerhet. En annan tanke är att ”Tänk tåg men kör buss” – superbussar som kör rakaste vägen med fåtal stopp från till exempel Simrishamn till Malmö – ett första steg mot Simrishamnsbanan.
- Jag upplever att vi har fått en helt annan samsyn här i sydöstra Skåne den senaste tiden säger Kristina Jönsson, nu är det dags att vi sätter oss ner och diskuterar hur vi tillsammans gör konkreta märkbara förändringar.


För mer information:
Kristina Jönsson, Ordförande Sydöstra Skånes samarbetskommitté, 0411-577192
Madelene Johansson – SÖSK-samordnare 0411-577197, 0709-477197

Skapad 2012-04-04