Ystad Arenas familjebad stängt del av torsdagen 16 april

Torsdag 16 april är familjebadet stängt fram till kl. 16.30 p g a reparation av den trasiga ledstången.

Skapad 2015-04-15