Golf_2_webb.jpg

Ystad Golfklubb vinner miljöpriset 2016

Kommunstyrelsens miljöutskott har beslutat att tilldela Ystads kommuns miljöpris 2016 till Ystad Golfklubb.

Motiveringen är: Ystad Golfklubb är med sitt stora miljöengagemang ett föredöme i kommunen. Genom sitt målinriktade arbete skapar de inte bara en spelupplevelse utan också en naturupplevelse för alla besökare. På golfbanan har fåglar, insekter och fladdermöss genom fadderskap fått holkar. Får betar längs ån för att hålla markerna öppna. Stora stockar har sparats som bostad för insekter och sandblottor gynnar bland annat bin. Det intilliggande vattendraget Nybroån skonas genom ändrade metoder som minskar användningen av kemiska bekämpningsmedel och näringsläckage. Hållbar utveckling omfattar hela anläggningen i klubbens Masterplan. Tack vare att man låter grisar äta matresterna från restaurangen så sluts kretsloppet.

Priset delades ut i samband med mötet i Kommunfullmäktige den 15 juli. Läs mer om Ystad Golfklubb och följ deras miljöarbete här.  

Skapad 2016-07-06