Ystad i topp i Skåne när det gäller andelen behöriga lärare

Skolverket har tagit fram ny statistik över andelen behöriga lärare i grundskolan och gymnasieskolan. När det gäller grundskolan ligger Ystad bäst till i Skåne för andel lärare med behörighet i minst ett ämne.

Elever vid datorer

I Ystad uppgår andelen kommunala grundskolelärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne till 89,1 procent. Medräknat fristående skolor är andelen 86,5 procent. Det är inte bara bäst i Skåne utan klart över riksgenomsnittets 78 procent. Ändå är det i sin tur en ökning med nio procentenheter sedan i februari i år. Anledningen är att fler har fått lärarlegitimation sedan dess.

Skolverket hävdar att rekryteringsbehovet av lärare är fortsatt stort framöver. På riksnivå säger prognosen att det behövs ca 70 000 nya lärare de närmaste fem åren.

- Vi vill se en kraftsamling för att locka tillbaka behöriga lärare till skolan och få unga att vilja bli lärare. Vi vill också se nya och snabbare vägar in i läraryrket och utbildningar som kan ge obehöriga lärare behörighet, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.

Att sifforna ser så bra ut i Ystad är ingen slump utan ett resultat av en politisk satsning om att alla lärare i grundskolan från och med skolstarten 2015 måste vara behöriga i sina ämnen.

- Förmodligen har vi ännu bättre siffor eftersom vi har ett antal lärare som väntar på att få sin legitimation, säger Stefan Ahlbeck på Kultur och utbildning.

Skapad 2015-08-28