Digital_webb.jpg

Ystad med i förstudie om en gemensam skånsk arkivorganisation

Den 1 december kommer Ystads kommun, tillsammans med 12 andra skånska kommuner, att delta i ett projekt om att utveckla en gemensam arkivorganisation, ett e-Arkiv. Projektet startar med en förstudie.

Efter ett initierande startmöte i Lund den 9 juni har nu sammanlagt 13 kommuner gett klartecken åt en gemensam förstudie. De är Bjuv, Höganäs, Klippan, Landskrona, Lund, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Trelleborg, Ängelholm, Örkelljunga och Ystad.

Förstudien kommer att pågå under 6 månader och startar 1 december 2016. Analysen ska utreda förutsättningarna för ett interkommunalt samarbete kring en gemensam organisation med tillhörande e-Arkiv samt undersöka vilka samverkansformer som är fördelaktiga utifrån ekonomiska, personella, juridiska, tekniska och administrativa synvinklar.

En stor del av den digitala information som uppstår och används i kommunernas IT-system är en resurs för samhället, inte bara för dagens människor utan även för framtida generationer. Genom ett e-Arkiv tillhandahåller vi ett system för bevarande och en organisation för att kunna förvalta, vårda och effektivisera tillgängliggörandet av allmänna handlingar över tid – helt i överensstämmelse med e-samhällets krav på öppenhet.

Dessutom följer vi offentlighetslagstiftningen vilken är en grundbult i vår demokrati. Framtidens digitala informationshantering kräver därför strategier där arkivfrågorna behöver aktualiseras under informationens hela livscykel – faktiskt redan innan handlingarna uppstår i verksamhetssystemen tills att de slutarkiveras i ett system för bevarande. Att skapa ett hållbart e-Arkiv är på så sätt både en teknisk och organisatorisk utmaning där informationshanteringen görs beroende av olika men inbördes sammanlänkade områden.  

 

Vill du veta mer?
För dig som är intresserad och vill veta mer om arbetet med förstudien kommer projektdokument och information löpande att publiceras på projektets webbplats med start under december. Håll utkik!

Har du frågor kring förstudien? Vänligen vänd dig till projektledarna:
Matthias Lindgren, matthias.lindgren (a) lund.se
Paul Bergström, paul.bergstrom (a) landskrona.se

Skapad 2016-11-28