Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Akkafrakt vinnare av Årets lyft

Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommuner har tillsammans med Akkafrakt vunnit Godstransportrådets nationella pris ”Årets lyft”. Priset delades ut på grund av den gemensamma satsningen Samordnad varudistribution.

 - En fjäder i hatten för ett mycket lyckat projekt som genom samordnad upphandling av transporter och livsmedel gett en minskad miljöpåverkan och större trafiksäkerhet vid skolor och förskolor, säger Kent Mårtensson, kommunalråd i Ystad.

 Tomater

Godstransportrådets prismotivering lyder: ”Ett framgångsrikt och inspirerande exempel på samordnad varudistribution där kommunerna som upphandlare med hjälp av ett genomtänkt och ambitiöst angreppssätt uppnått omfattande reducering av sina varutransporter. Genom en modell där ansvarig transportör samordnar alla in- och utleveranser inom de givna ramar som satts av transportköparen har varutransporterna minskat med så mycket som 75 %. Aktörerna koordinering, transparens och inte minst mod, gynnar både ekonomi, trafiksäkerhet och miljö.”

Redan i höstas blev Samordnad varudistribution regional vinnare i Skåne och Blekinge, men har nu alltså utsetts till totalsegrare i Sverige.  Det är för att synliggöra och sprida kunskap om intelligenta och hållbara transportlösningar som Godstransportrådet årligen utser en föregångare inom sin region. De regionala vinnarna tävlar sedan om vem som har skapat Årets lyft i Sverige.

Godstransportrådet är en politiskt oberoende sammanslutning som arbetar för att utveckla och stärka samarbetet mellan olika trafikslag. I råden finns representanter från branschorganisationer, handelskammare, myndigheter, transportbranschen, enskilda företag och akademien.

 

 

Skapad 2015-05-20