Ystad, Tomelilla och Simrishamn blev tillsammans med Akkafrakt logistikpristagare i Årets lyft

Österlenkommunerna tillsammans med Akkafrakt har vunnit priset ”Årets lyft” i Skåne och Blekinge. Priset delas ut av Godstransportrådet Skåne & Blekinge.

Skåpbil  Foto: Kristian ÖrdellÖsterlenkommunerna och Akkafrakt har utsetts till regional vinnare i Skåne och Blekinge i Godstransportrådets årliga tävling. Akkafrakt sköter transporterna och sampackningen när det gäller satsningen ”Samordnad varudistribution” i Ystads, Tomelilla och Simrishamns kommuner.

Det är för att synliggöra och sprida kunskap om intelligenta och hållbara transportlösningar som Godstransportrådet årligen utser en föregångare inom sin region. De regionala vinnarna tävlar sedan om vem som har skapat Årets lyft i Sverige.

- Vad Samordnad varudistribution tillför är att vi som varuägare tar över logistiken och transportplaneringen, i samarbete med Akka-frakt. Detta har gett oss en ökad leveransprecision och förbättrad service. Samtidigt når vi de politiska målen med minskad miljöbelastning, ökad konkurrens och fler lokala livsmedelsproducenter, säger Christina Persson, projektledare för Samordnad varudistribution på Ystads kommun.

Godstransportrådet är en politiskt oberoende sammanslutning som arbetar för att utveckla och stärka samarbetet mellan olika trafikslag. I råden finns representanter från branschorganisationer, handelskammare, myndigheter, transportbranschen, enskilda företag och akademien. Priset utdelades under tisdagen vid den internationella konferensen ”Open Transport Systems Support Growing Markets” i Trelleborg.

Skapad 2014-10-14