Ystad24 ur funktion

Medborgarportalen Ystad24 Mina sidor ligger tillfälligt nere just nu pga av ett serverfel.

RutmönsterFelet uppges bero på att ett s.k. certifikat har slutat fungera, trots att det inte tycks finnas några tydliga indikationer på att det är något fel på certifikatet. Portalen går inte att komma åt tills problemet är åtgärdat.

Denna driftsstörning innebär att många av kommunens pdf-formulär inte är möjliga att nå för tillfället. Inte heller någon av e-tjänsterna kopplade till portalen är möjliga att använda.

Flera kommuner använder samma tjänst som Ystad, bl.a. Simrishamns kommun. Det kan innebära att flera skånska kommuners medborgarportalet är ur funktion.

Felsökning pågår hos leverantören av tjänsten.

 

Skapad 2016-06-23