sommarläger_strandfest.jpg

Unikt läger för unga med demenssjuk förälder

Sju svenska kommuner, varav Ystad är en, har beslutat att gemensamt arrangera fyra sommarläger för unga anhöriga med en demenssjuk förälder.

– När jag blev tillfrågad om att få arrangera ett läger för unga anhöriga till demenssjuka föräldrar så tvekade jag inte. Jag känner mig stolt över att Ystads kommun står bakom denna viktiga satsning, säger Annika Nilsson, silviasjuksköterska i Ystads kommun.

Om ungdomar växer upp med ensamstående demenssjuka föräldrar läggs ofta en väldigt stor börda på ungdomarna eftersom föräldrarna inte längre klarar av att ta samma ansvar.

– Att växa upp med en demenssjuk förälder kan kännas mycket svårt och ensamt. En del ungdomar beskriver att de undviker att ta hem kompisar för att de skäms för sin sjuka förälder. Hela familjen påverkas i en sådan svår livssituation, säger Annika Nilsson.

Anhörigstödet i de flesta kommuner är framför allt inriktat mot äldre personer, trots att de yngre har samma rätt till stöd. Förklaringar kan vara att de äldre med demenssjuk anhörig är fler och att livssituationen för unga anhöriga inte ser ut som hos de äldre.

– Jag har läst i utvärderingar från tidigare läger för unga anhöriga till demensssjuka, samt tagit del av forskning om hur viktigt det är för unga anhöriga att få dela och tala om sin situation och sorg med andra anhöriga. Anhöriga som kan ha en större förståelse för vad denna situation innebär, säger Annika Nilsson.

I denna unika lägersatsning kan unga anhöriga från hela landet söka sig till fyra lägerdagar med föreläsningar, samtal, avkoppling, samt knyta värdefulla kontakter i mötet med andra i samma ålder och situation.

Lägren kommer att hållas i Skåne, Avesta och Luleå vid fyra olika tillfällen under sommaren 2016. Deltagande kommuner är Ystad, Avesta, Eslöv, Malmö, Mora, Svedala och Luleå.


Fakta

  • Anmälningar till de fyra lägren i sommar tas emot centralt via Avesta kommun.

  • Skånelägren kommer att hållas på Furuboda, Yngsjö utanför Åhus – ett barnläger (7-17 år) och ett ungdomsläger (18-30 år).

  • Ystads kommun bidrar med arbetstid i projektet, som i övrigt finansieras av Alzheimerfonden. På lägren får de unga anhöriga professionellt stöd från specialister på demenssjukdomar och anhörigfrågor. Deltagande, kost, logi och resa är kostnadsfria.

  • Även Norge planerar för liknande läger.
Skapad 2016-03-22