Ystads kommun ska informera bättre om lekplatsarbetet

Ystads kommun har låtit besikta alla lekplatser i kommunen. Det handlar både om lekplatsernas kondition och deras standard ur säkerhetssynvinkel. Detta har lett till ett åtgärdsprogram som nu är inne på sitt andra år. Ystads kommun kommer att informera bättre om lekplatsprojekten efter kritik från boende runt en del lekplatser.

Pojke i gunga. Foto: Marie Grönvold

Vid normalt slitage räknar man med att ett lekredskap ska hålla i ca 20 år. Andelen lekredskap som är så gamla i kommunen är ungefär femton procent.

- Vid förra årets besiktning har vi kunnat konstatera att det är bland de äldsta lekredskapen som de största bristerna finns, säger Ulf Andersson, stadsträdgårdsmästare i Ystad.

Säkerheten viktigast

Om ett till två år finns än fler lekredskap som faller för åldersstrecket och som måste renoveras. Totalt handlar det om att ca 20 procent av kommunens lekredskap bör skrotas eller bytas ut under de närmaste åren.

- För oss är det viktigaste att lekredskapen är säkra och att föräldrarna och barnen kan vara trygga när de är på våra lekplatser. Därför kommer vi att skrota och byta ut närmare var femte lekredskap under de närmaste åren, säger Ulf Andersson.

Bättre information efter kritik

Kritiken har stundtals varit ganska hård från olika områden där man har varit upprörda över att lekplatser tas bort.

- Vi ber om ursäkt för att vi inte har varit tillräckligt bra på att informera om varför och när olika lekplatser ska tas bort eller renoveras. Vi ska i fortsättningen informera de boende i området där lekplatsarbete kommer att ske, säger Ronny Wiking, teknisk chef på Ystads kommun.

Några få lekplatser tas bort helt. Lekplatsen i Saftparken är en av dem och den tas bort för att den dels inte uppfyller säkerhetskraven, dels för att den är sliten.

- Saftparkens lekplats måste vi ta bort. Men den ersätts av en helt ny större så kallad stadsdelslekplats i Bärparken. Där har vi ambitionen att den ska bli ett uflyktsmål för både de yngre barnen i sällskap med föräldrar och de äldre som kan vara där själva, säger Ronny Wiking.

Hårdare krav

Sverige har haft ett regelsystem för lekredskap sedan slutet av 90-talet. Den senaste uppdateringen av produktsäkerhetslagen säger i korthet att de lekredskap som finns ska uppfylla dagens krav, oavsett när de är byggda. Dagens krav handlar både om säkerhet och anpassning till personer med funktionshinder. Detta kan leda till att en del lekredskap inte kommer att ersättas med nya under arbetet med att byta ut redskap.

De flesta renoveras

- Vi plockar bort ett antal klätterställningar som inte lever upp till kraven och vi hoppas att både barnen och föräldrarna har förståelse för att vi måste sätta säkerheten främst. Men i de allra flesta fallen handlar det om renovering, i något fall en helt ny lekplats och bara i några få fall borttagning av lekplatsen, säger Ronny Wiking.

Länk till Ystads kommuns lekplatsprogram - informationssida.

Direktlänk till dokumentet med Ystads kommuns lekplatsprogram.
Se särskilt listan över lekplatserna på sista sidan i dokumentet!

 

Skapad 2013-03-01