Ystads skolor klättrar i årets SKL-rapport ”Öppna jämförelser – Grundskola 2016”

Ystads skolor ligger på dels plats 20 i landet om man räknar in friskolorna i resultatet, dels på plats 14 om man bara ser till de kommunala skolorna. I topp ligger, precis som förra året, Vellinge kommun men Ystad ligger på plats tre i Skåne. Plats 20 innebär en klättring från plats 32 jämfört med förra undersökningen.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting har för tionde året sammanställt statistik i så kallade Öppna jämförelser. Årets rapport innehåller indikatorer för kunskapsresultat, ekonomi och personal på både kommun- och riksnivå för läsåret 2014/15. Den innehåller även resultat från SKL:s elevenkät. Årets rapport har temat ”Nyanlända elever” och SKL tar till exempel upp begrepp, statistik och framgångsfaktorer inom detta område.

Elever

Men när SKL ställer samman de samlade resultaten i landet så innehåller de enbart kunskapsindikatorer. Resultatet ger, enligt SKL, en bra bild av hur väl kommunerna har lyckats med sitt kunskapsuppdrag. SKL tar förandra gången också fram en lista med enbart resultaten från de kommunala skolorna.

Läs SKL:s rapport här. Från och med sidan 67 i rapporten finns de sammanvägda resultaten i tabellformat.

Skapad 2016-04-26