Vattenplanen säkrar framtidens vattenförsörjning

Rent vatten är en livsviktig resurs. Ystads kommun arbetar ständigt med att säkerställa att vårt vatten är och förblir rent och har hög kvalitet. Nu finns ett förslag till en Vattenplan där du kan läsa mer om framtidens vattenförsörjning.

En viktig del i det kommunens VA-uppdrag är att ta fram en vattenplan. Ett förslag har nu lämnats som kommer att beslutas i kommunfullmäktige uppskattningsvis i september 2016.

Vattenplanen omfattar bland annat en VA-översikt med vår samlade kunskap om VA-nätet i Ystads kommun. Den tydliggör omvärldsfaktorer, hur läget ser ut just nu samt vilka förutsättningar och framtida behov vi har att förhålla oss till.

Planen omfattar även VA-utbyggnadsplanen med en grundlig behovsanalys och en prioritetsutredning.

Läs mer om förslaget här.

svarte strand

Skapad 2016-06-10