Ystad 11:e plats i klimatranking

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har genomfört en enkätundersökning för att kartlägga hur kommunerna i Sverige arbetar med klimatanpassning. Ystads kommun hamnar på en 11:e plats med 28 poäng av totalt 33.

I Sverige är det endast fyra av tio kommuner som har fattat politiska beslut om hur man ska arbeta med klimatanpassning. I Ystad arbetar man integrerat med klimatanpassning, bland annat enligt den policy och handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten som kommunfullmäktige tagit beslut om. Kommunens insatser för att förhindra erosion har påverkat positivt i klimatanpassningsarbetet.

Utöver att anpassa kommunen till ett förändrat klimat arbetar Ystad även med att minska klimatutsläppen, bland annat genom utmaningen att bli fossilbränslefri till 2020. Energi- och klimatstrategin är här ett styrande dokument inom kommunen som ska bidra till ett hållbart energisystem.  

Läs mer om kommunens miljöarbete här.

Här kan du ta del av undersökningen från IVL och Svensk Försäkring.

 

 

 

 

 

Skapad 2016-06-15