Asfaltering av gång- och cykelvägar i Trolleparken

Asfaltering av gång- och cykelvägarna i Trolleparken 20-27/4

Ystads kommun skall asfaltera gång- och cykelvägarna Snapphanestigen, Trollestigen med anslutningar. Kombiplanen i området kommer också att asfalteras. Asfalteringsarbetet beräknas pågå under tiden 20-27 april.

Innan asfalteringsarbetet kan starta så sprids tjära på gång- och cykelvägarna.

Under denna tid är det begränsad framkomlighet.

Har du frågor ring Mats Nylén tel. 0411-577 630..

 

Område som asfalteras

Skapad 2017-04-02, Uppdaterad 2017-04-24