Asfaltering i Löderup

Ystads kommun kommer att asfaltera en del gator i Löderup. Asfalteringsarbeten beräknas pågå under tiden 16 oktober t.o.m. 3 november.

När arbetet pågår är det tunga fordon och maskiner som kör i området. Den gamla asfalten klistras innan ny asfalt kan läggas, så tänk på att klistret fastnar lätt på skor och däck.

Vänligen beskär växtlighet m.m. vid er tomtgräns ut mot gatan så att asfaltering kan ske intill tomtgränsen. Gäller även trädgrenar som hänger lågt.

Entreprenör för arbetet är NCC.

  • Arbetsledare på NCC är Jesper Rasmussen, Tel: 070-597 76 47
  • Kontaktperson på Ystads kommun är Mats Nylén, Tel: 0411-577 630

Karta över berörda gator

Skapad 2017-10-11, Uppdaterad 2017-10-11