Asfaltering på Bellevueområdet 13-30/11

Asfaltering på Bellevueområdet 13-30/11

Ystads kommun kommer att asfaltera en del gator på Bellevueområdet i Ystad.

Asfalteringsarbetet beräknas pågår under tiden 13 november t o m 30 november.

I samband med detta så klistras befintlig asfalt före asfaltering. Klistret fastnar lätt på skor och däck.

När arbetet pågår är det tunga fordon och maskiner som kör i området.

Ni som har häckar e t c  i tomtgränsen ut mot  gata vänligen klipp så asfaltering kan ske in till tomtgränsen.

 

Entreprenör för arbetet är NCC. Arbetsledare på NCC är Jesper Rasmussen, tel 070 – 597 76 47.

Röd markering på kartan visar berörda gator.

Bellevueområdet

Skapad 2017-11-08, Uppdaterad 2017-11-08