8B7B9895(1).jpg

Dags att nominera till Ystads kommuns miljöpris 2018

Nu är det dags att skicka in nomineringar till årets miljöpris. Sista datum för nominering är den 15 maj.

Ystads kommuns miljöpris syftar till att uppmuntra och stödja insatser som bidrar till effektiv resursanvändning, kretsloppstänkande och ekologiskt hållbar utveckling.

Områden som kan premieras kan exempelvis vara utveckling av miljöanpassad teknik, miljöanpassad produktion, naturvårdande insatser, information om miljö- och naturvårdsfrågor, skapande av god stads-/boendemiljö samt insatser för att öka miljömedvetenhet och miljöengagemang i samhället.

Priset består av diplom samt 10 000 kr och delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni.

Mottagare av priset kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun eller på annat sätt har tydlig anknytning till Ystad. Anställda i Ystads kommun, kommunalförbund eller kommunalt bolag som kommunen äger eller är medlem i kan inte nomineras för sådant arbete som de utför inom sin tjänst.

Pristagare utses av Kommunstyrelsens miljöutskott.

Skicka din nominering till kommunen@ystad.se eller per post till:
Ystads kommun
Avdelningen för hållbar utveckling
271 80 Ystad

Skapad 2018-04-03, Uppdaterad 2018-04-03