Öppet hus om Hamnstaden

Kommunen har upprättat ett förslag till planprogram för Hamnstaden i Ystad och tisdag och onsdag 15-16 maj är det samråd för allmänheten på Konstmuseet i Ystad.

Tisdag och onsdag den 15 och 16 maj är det öppet hus klockan 8.30-20.00 på Konstmuseet, hörsalen på våning 2, för samråd kring planprogrammet för Hamnstaden. 

Klockan 9.00, 12.00, 15.00 och 18.00, båda dagarna, kommer det finnas möjlighet att lyssna på ett ca 30 min långt föredrag om förslaget. Föredraget hålls av planchef Carina Tenngart Ivarsson.Tisdag kväll kl 18.00 och onsdag lunch kl 12.00 finns det möjlighet att även träffa kommunens klimatstrateg, mark- och exploateringsingenjör och trafikplanerare.Tisdag kväll kl 18.00 inleds med en kortare dragning om hamnens utveckling. Detta hålls av Cecilia Ejlertsson, miljöansvarig på Ystad Hamn Logistik AB.Den 29 maj klockan 13-18 finns representanter för planenheten tillgängliga för frågor på Birgerskolan, Tobaksgatan 11. Samrådstiden är till och med 1 juni

Planprogrammet syftar till att studera förutsättningarna för att utveckla Hamnstadens centrumnära område till en blandad stadsbebyggelse med god kollektivtrafikförsörjning.

Läs mer om förslaget här.

Skapad 2018-05-15, Uppdaterad 2018-05-15