sunglasses_1280.jpg

Sommarjobb - info till dig som sökt

Nu är årets sommarplatser fördelade. Här får du veta vad du behöver göra nu.

Anvisningar till dig som fått sommarjobb

Lön

per arbetad timme är 61 kronor inklusive semesterersättning till och med den kalendermånad som man fyller 18 år och 79 kronor inklusive semesterersättning från och med månaden efter det att man fyllt 18 år.

Närvarorapport

får Du av arbetsledaren som kan hjälpa Dig att fylla i den om det är något Du inte förstår. I antal arbetade timmar ingår inte raster, t ex lunchrast. Har Du varit frånvarande ska även orsak till frånvaron fyllas i, t ex sjuk eller läkarbesök. Glöm inte att skriva under. Rapporten ska skrivas på, attesteras, av arbetsledaren. Arbetsledaren skickar sedan rapporten till Löneenheten, Ingegerd Persson, omgående efter anställningens slut.

 

Jämkningsansökan

Länk till blanketten hittar du här: Jämkning. Läs anvisningarna noga! Blanketten skickas till Ystads kommun, Löneenheten, Ingegerd Persson, 271 80 Ystad

 

Midsommarafton

Midsommarafton är en arbetsfri dag och ingen ersättning utgår denna dag. Man kan heller inte ”jobba in” dagen någon annan tid. Period 1 omfattar alltså en arbetsdag mindre.

 

Frånvaro

Anmäl alltid frånvaro till arbetsledaren. Om Du är sjuk kan Du bli berättigad till sjukersättning från arbetsgivaren. Förutsättningen är att Du varit anställd i 14 dagar. Första dagen är karensdag och då utgår ingen ersättning.

 

Utbetalning

Dina pengar sätts in på Nordea. Vill Du ha dem insatta på annan bank, tar Du kontakt med Din handledare. Handledaren ger dig en blankett som du själv fyller i och lämnar till Nordea.

Utbetalning sker senast den 27:e i månaden efter avslutat sommarjobb. Förutsättningen är att rapporten är rätt ifylld, underskriven av Dig och attesterad av arbetsledaren.


Har Du frågor om rutiner på Din praktikplats, ring Din handledare. Har Du frågor om ersättning, utbetalningar och dylikt, ring Ingegerd Persson på Löneenheten, 0411-57 72 56

Anvisningar till dig som inte fått sommarjobb

Vi kan tyvärr inte erbjuda alla en plats men vi brukar alltid få en hel del återbud. Därför låter vi alla er som inte fått en plats, stå som reserver.

Inför varje periods början lottar vi in reserver på återbudsplatserna. Vi meddelar de som får en reservplatser per telefon. Tänk på att ha Din telefon igång. Vi kommer bara att ringa eller skicka sms en gång!

 

Är Du inte intresserad av att stå som reserv, meddela då det med detsamma!

Mejla till sommarjobb@ystad.se

Då har vi en chans att hinna ta in någon annan på din plats.

Skapad 2018-06-07