Trädfällning i Svarte

Beskärning och trädfällning av alléträd kommer att genomföras under v. 3 med start måndag 16/1 på Orkestergatan och Cellogatan i Svarte.

Tillgängligheten kan periodvis vara begränsad, men parkenheten strävar efter att hålla ett körfält öppet under arbetes gång.    

Skapad 2017-01-13, Uppdaterad 2017-01-13