Vattenomkopplingar vid Karlsfält 21/4-12/5

Vattenomkopplingar vid Karlsfält 21/4-12/5

Va-enheten utför omkopplingsarbeten och anlägger nya vattenledningar vid Karlsfält 21/4-12/5. Kortare avbrott kan förekomma i vattenleveransen.

Vill du veta mer om just när din ledning är berörd av omkoppling kan du i första hand prata med personal på plats. Du kan även ringa Alf Quint tel 0411-577 203.

Skapad 2017-04-21, Uppdaterad 2017-04-21