Val-2018-stor.jpg

Inför valet - röstmottagare sökes

Nu söker vi dig som vill jobba som röstmottagare inför kommande val!

Allmänna val i Sverige 

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting(region)- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år.

Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Foto: M Dahlstrand
I Ystads kommun är Valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler.

Inför val behöver valnämnden i Ystads kommun rekrytera ett stort antal röstmottagare till vallokalerna. Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Vi söker dig som har ett hjälpsamt och vänligt sätt samt är mycket noggrann.

Votering
Allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige äger rum den 9 september 2018.

Val till Europaparlamentet äger rum i maj/juni 2019.

Arbeta som röstmottagare på valdagen

I Ystads kommun finns det 19 valdistrikt med tillhörande vallokal. Vallokalerna ligger oftast i skolor eller samlingslokaler. Under valdagen arbetar sex personer i varje vallokal (varav en är ordförande och en är vice ordförande). Ordförande och vice ordförande är någon som arbetat vid ett antal val tidigare. De leder arbetet under dagen och ordförande tillsammans med vice ordförande lämnar in och redovisar rösterna i Nya Rådhuset på valnatten.

Arbetet för röstmottagarna börjar på söndag morgon, mellan 07:00-07:30 med att ställa i ordning lokalen och förbereda röstningen som börjar kl. 08:00. Ordföranden leder och fördelar arbetet med att dela ut valkuvert, pricka av i röstlängden, kontrollera väljarens identitet, arbeta med inkomna förtidsröster med mera.

Efter stängning klockan 20:00 (EU-val kl. 21:00) arbetar alla med att öppna och räkna alla röster – ett val i taget. När allt är färdigräknat ska material packas och lokalen ställas iordning, varefter ordförande och vice ordförande lämnar in och redovisar rösterna till valnämnden som väntar i Nya Rådhuset. Övriga röstmottagare kan gå hem. Arbetet kan pågå till efter midnatt.

Intresseanmälan

Alla som senast på valdagen har fyllt 18 år är välkomna att skicka in en intresseanmälan.

Här gör du din intresseanmälan: https://ystad.jobbaival.se

Övrig information om val

På Valmyndighetens hemsida finner du information om val i Sverige.
www.val.se