Ystads kommun i sociala medier

Håll dig uppdaterad om Ystad!

Det här är en del av Ystads kommuns engagemang i sociala medier idag:
En komplett förteckning ser du i listan i faktarutan.


Ystads kommuns kanal på YouTubeYstads kommuns kanaler på YouTubeyoutube.com/user/ystadweb
youtube.com/user/ystadgymnasium

 


Ystads kommuns plats på Twitter, twitter.com/Ystadskommun. Twitterflödet används också som en kanal för att vid behov nå ut med krisinfo.

Follow Ystadskommun on Twitter

 

Våra sociala medier

Här hittar du oss i olika sociala medier.

Våra riktlinjer

I Ystads kommun har Kommunstyrelsen reglerat under vilka förutsättningar sociala medier som representerar kommunen kan användas i dokumentet Ystads kommuns riktlinjer för sociala medier.

För tjänstemän gäller att start av ett konto i sociala medier i tjänsten ska förankras hos närmsta chef och prövas efter en ansökan till kommunens e-strategigrupp. Dokumentet och länk till ansökan finns på intranätet under Riktlinjer.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, rekommenderar att kommuner redovisar en komplett lista över sitt engagemang i sociala medier. Denna lista ser du här nedanför: