RSS

Avfall och återvinning - nyheter

Följ vår blogg!

Farligt Avfall-bilden, Bild Andreas Offerssonbroschyrer, Bild Lotte Nilsson Ystads kommun Sopbil Ystads kommun, Bild Lotte NilssonBlandat material Bild FTI

Två-facks bil, bild Lotte Nilsson Ystads kommun  ÅVC Hedeskoga, Bild Lotte Nilsson Ystads kommun


Workshop 3 -Analys

Publicerad: 2016-09-19 07:49

Workshopen inleddes med en sammanfattning av arbetet fram tills idag

Vi har identifierat produkttypen kemtekniska produkter med fokus lim och fogmassor på 1a workshoppen. Vid den 2a workshoppen tog vi reda på hur verkligheten förhöll sig med produkttypen och inte hur vi velat att det skulle se ut.

Slutsatsen som tydligt framkommit är att områdena har olika sätt att göra inköp, förvara och använda.

Analys

Nu var det det dags att ställa sig frågan: - varför uppstår avfall?

Frågan varför ställs efter varje svar för att organisationen tillsammans ska hitta orsaken till varför avfall uppstår just inom ett visst område.

analys

 

Dags att prioritera områden och åtgärder

Alla deltagare fick prioritera ett område från 1-3 för att identifiera vilka mål, åtgärder och handlingsplaner som Ystadbostäder ska arbeta vidare med och som även ska sammanfattas i den kommande rapporten för Avfall Sverige.

Det är viktigt att skapa delaktighet i ett förändringsarbete där huvudsyftet är att minska avfallet men där det samtidigt sker en förändring i positiv riktning inom ekonomi, arbetsmiljö, miljö och kommunikation. Att arbeta på detta sätt är att gemensamt arbeta med verksamhetsutveckling.

analys

 

Förslag på mål och syfte

  1. Skapa ett gemensamt huvudförråd där målet är att rätt antal produkter leder till rätt mängd som köps in, vilket leder till bättre miljö, mindre avfall och mindre kostnader.
  2. De gånger vi inte behöver köpa något lim är de bästa. Ökad kunskap. Känna till produkterna. Kompetensöverföring, nya metoder, nya produkter och tidigare arbetserfarenhet.
  3. Minska avfallet i alla led genom kommunikation kring rutiner.

Nulägesbeskrivning 2

Publicerad: 2016-06-07 15:04

Dags att beskriva verkligheten för produkterna:
lim, fogmassa, silicon och tomma kemburkar

Vi vill veta hur det ser ut i verksamheten - inte hur det borde se ut!

Eftermiddagen blev väldigt givande och skapade nya tankar och infallsvinklar. När alla är delaktiga i en process som denna skapar det en vi-känsla. Det är ett positivt sätt att arbeta med utveckling och förbättringar. Diskussionerna som kom upp ligger helt i linje med Ystadbostäders tankar framöver och alla var överrens om att sättet att arbeta gav betydligt med än vad man förväntat sig från början.

Diskussioner kring att produkten vi valt kanske inte är den som ger upphov till mest avfall i faktisk mening men avfallsströmmen har stor betydelse på många plan. Ett farligt avfall är kanske litet i mängd men sett ur miljöpåverkan är det stort. Det är dessutom ett arbetsmiljöproblem. En del logistikproblemtik har också identifierats vilket kan leda till förbättringar inte bara inom avfall utan även inom transport, beställning, hantering, miljö och arbetsmiljö.

Nästa workshop äger rum i september. Då ska vi ta reda på varför det uppstår avfall av produkten och komma fram till åtgärder för att förhindra att det uppkommer.

Följ vårt arbete på förebyggande av avfall, test och utveckling av metod

nulägesanalys 2


Pilotprojekt förebyggande -Val av produkt!

Publicerad: 2016-04-01 07:54

Ystad är en av 3 kommuner i Sverige som är med i ett pilotprojekt som testar & utvecklar en metod i att förebygga avfall.

Torsdagen den 31 mars hade vi vår första workshop tillsammans med representanter från Ystadbostäders organisation.

Vi som var på plats var projektledaren från Ystads kommuns avfallsenhet, marknadsansvarig på Ystadbostäder, fastighetsskötare och bostadsförmedlare på Ystadbostäder samt kommunikatör från ledning och utveckling.

Workshoppen inleddes med en kort genomgång varför vi är här idag en sk. nulägesanalys och att det är viktigt att alla som är en del av verksamheten deltar för att få en rätt bild.

Att arbeta med metoden förebyggande av avfall är en form av verksamhetsutveckling. Här kommer mål inom miljö, arbetsmiljö, budget, ekonomi, effektivitet och utveckling in.

Projektet handlar om Ystadbostäders avfall, det handlar alltså inte om hanteringen av hyresgästernas avfall. Genom att arbeta med att förebygga verksamhetens avfall visar man däremot vägen, man minskar sina kostnader, förbättrar arbetsmiljön och kan nyttja sina resurser effektivare och målet är att inspirera och engagera andra att göra detsamma.

Målet med metoden är att minska avfallet.

Målet med projektet är att presentera en handlingsplan med minst 3 åtgärder som kan genomföras direkt och kopieras av andra kommuner eller verksamheter våren 2017.

Brainstorming

Frågor som - vad irriterar dig? - onödiga utgifter? - mycket avfall? - onödig hantering? ställdes och alla deltagarna fick spåna fritt. Det kom fram många intressanta diskussioner och en del parkerade vi vid sidan om då de inte anses rymmas inom projektet men ändå är värdefulla att arbeta vidare med för Ystadbostäder själva.

Dax att sålla bland idéer

Nu ställdes frågan om man hade något att vinna inom ekonomi, miljö, arbetsmiljö, förvaring, inköpsprocess och övrigt inom de olika identifierade produkterna. Alla deltagarna fick sätta lappar för respektive område på de produkter man ansåg kunde leda till förbättringar inom detta. Lapparnas olika färger stod för de olika områdena.

Alla deltagarna fick sen numrera 1,2,3 utifrån den produkt som man själv ville prioritera.

Samla ihop

Slutligen sammanställde vi resultatet. Vi insåg att en del produkter hörde ihop och det slutade med 4 olika grupper där vi kunde konstatera att produkttypen kem produkter stack ut. Produkttypen är specificerad till lim, silicon, fogmassa och halvtomma kemiska burkar, och det blir alltså denna produkttyp som vi kommer att arbeta vidare med framöver.

Att arbeta i workshop upplevdes lite svårt och ovant för en del men sammantaget tyckte alla deltagarna att det var givande och bra.

Nästa gång vi ses vilket är i början av juni, kommer vi tillsammans göra en nulägesanalys av produkten vi valt. Det innebär att vi kommer fram till om vi behöver produkten?, hur går det till när vi beställer produkten?, vad kostar produkten? osv

Såhär såg vårt slutresultat för dagen ut:

pilotprojekt_LotteNilsson

pilotprojekt_LotteNilsson

pilotprojekt_LotteNilsson

Lyssna gärna på radioinslaget från 6e april på Sveriges Radio P4


Nulägesanalys 1

Publicerad: 2016-03-08 14:39

Projektledaren från avfallsenheten i Ystads kommun tillsammans med Ystadbostäder befinner sig just nu vid punkten "Nulägesanalys 1"Ystad är med i pilotprojekt kring förebyggande!

Publicerad: 2016-02-19 10:46

Att arbeta systematiskt med att förebygga avfall medför minskad miljöpåverkan och kan också medföra minskade kostnader, bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet i verksamheten. Det borde vara svårt att låta bli! Å andra sidan kan det vara svårt att komma igång – hur gör man?


Besöksräknare

Web Site Counters besök sedan starten

Kontakt

Avfallsenhetens kundtjänst

Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)

E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Håll dig uppdaterad!

Facebook:

På Hållbart hittar du ett ständigt flöde med tips, nyheter, information kring miljö i allmänhet och avfallsminimering i synnerhet. Vill du hålla dig uppdaterad så är detta sidan du ska gilla! @ystadhallbart

YouTube:

På Ystads kommuns YouTube-kanal hittar du Hållbart. Här kan du se filmerna om Snafs, Hållbarts profil. Han är så liten att han knappt syns men tillsammans med andra bildar han ett stort sopberg. Med det vill han säga att allas insats spelar roll, tillsammans kan vi minska sopberget!