Tillstånd regler och tillsyn

Här kan du läsa mer om tillstånd och taxor för t ex uteserveringar, torghandel, gatuskyltar, musikarrangemang dvs upplåtelse av allmän plats. Information om regler och riktlinjer hittar du i Ystads stadsmiljöprogram.

Om du behöver information/tillstånd om livsmedelshantering, alkholholtillstånd mm kontaktar du Ystad - Österlenregionen miljöförbund, som har kontor i Tomelilla.

Som fastighetsägare har du en skyldighet att ta reda på vilka tillstånd som krävs innan du företar en åtgärd, kontrollera alltid om din åtgärd kräver bygglov. Hur en bygglovsprocess går till hittar du på Bygglovsenhetens hemsida.