Kickstart Digitalisering

Kickstart Digitalisering - genom företagssamverkan den 12 april.

Kickstart är ett digitaliseringsinitiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitalisering innebär.

  • När: 12 april
  • Var: Tomelilla, Sparbanken Syd

Mer information hittar du i detta informationsblad.

 

Skapad 2018-02-13