Naringslivsfrukost_10_april_2018_Bild_Ystads_kommun_(20).JPG

Starkt företagsklimat i Ystads kommun

Fortsatt starkt företagsklimat i Ystads kommun. Det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i Ystad fortsätter glädjande nog att öka.

Idag presenterades Svenskt Näringslivs undersökning som för Ystads kommuns del glädjande nog visar på en fortsatt ökning från 3,79 till 3,92* I Ystad har vi alltså ett fortsatt positivt företagsklimat. Snittet för Skåne län är 3,45 och för hela landet 3,4.

Vad är då ett bra företagsklimat?

Den frågan svarar naturligtvis företagen bäst på själva vilket också gör att frågan om det sammanfattande omdömet om företagsklimatet väger tungt i Svenskt Näringslivs ranking. Här får företagarna utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är, vilket för Ystads del alltså fortsätter att öka.

- Vid en första snabb genomgång har vi sett att för Ystads del syns en positiv trend där attityden, servicen och informationen gentemot företagen ökar, vilket vi ser som ett kvitto på att vår samverkan med näringslivet fungerar väl, vi är glada över vårt öppna företagsklimat och nära dialog berättar Angelica Erlandsson, Näringslivssamordnare på Marknad & Näringsliv i Ystads kommun. Vi har många driftiga företagare i kommunen och har tillsammans med dem en tät dialog där vi försöker vara ett nav och en länk mellan näringsliv och kommun. Det är i arbetet tillsammans som vi skapar ett bättre företagsklimat i Ystads kommun avslutar Angelica.

Den 2 oktober släpps rankingen för Svenskt Näringsliv så först då vet vi hur Ystads kommun placerar sig i förhållande till resten av Sverige. 2017 placerade sig Ystad på plats 25 i Svenskt Näringslivs ranking.

*På en 6 gradig skala

Läs mer om företagsklimatet på Svenskt Näringslivs hemsida

Skapad 2018-05-15, Uppdaterad 2018-05-15

Kontakt

Angelica Erlandsson
Näringslivssamordnare
0411-57 75 65