Most photos 5866889-woman-hands-with-blank-paper.jpg

Upphandlingar & bygglov

En sammanställning med aktuella upphandlingar för Ystads kommun finns nu tillgänglig.

Att lämna anbud på en upphandling behöver inte alls vara svårt och krångligt.

Nu finns en lista på aktuella upphandlingar för Ystads kommun tillgängliga inne hos oss på Marknad- och Näringslivsenheten samt på Upphandlingsenhetens hemsida.

Har du frågor kring upphandling så finns Mattias Johansson på plats hos oss på Gamla Rådhuset den första torsdagen i månaden mellan 13-16, övrig tid hittar du representanter från upphandling på första våningen i Nya Rådhuset.

Vi vill även berätta att Leila Ekman finns på plats hos oss varje måndag mellan 13-16 för att svara på dina frågor om bygglov och vi från Marknad- och Näringslivsenheten finns tillgängliga för att prata företagande, etablering, svara på frågor eller helt enkelt finnas tillhands för att lotsa dig som företagare rätt inom Ystads kommun.

Välkommen in till oss!

Skapad 2018-01-15, Uppdaterad 2018-01-15