Frukostar, träffar och seminarier

Du vet väl även om att Ystads kommun och Företagarna ordnar Näringslivsfrukostar? De brukar vara omtyckta och välbesökta och vi ser fram emot att få träffa dig där nästa gång!

Ystads kommun och Företagarnas arrangerar näringslivsfrukostarna i samarbete med Ystads Allehanda och Radio Active.

 I flikarna till vänster hittar du även bland annat tips på kommande arrangemang.

Näringslivsfrukost i Surbrunnsparken

Från Näringslivsfrukosten den 25/4 i Surbrunnsparken - tema Ystad som regional kärna.