Näringslivet i Ystad

I Ystads kommun finns 3 700 företag. Vi vill hjälpa dem att växa samtidigt som vi arbetar för att fler företag ska flytta hit och etablera sig i kommunen.

Ystad är fantastiskt

  • Ystad är en fantastisk del av världen att bo och verka i. Här finns stränderna och ängarna, den gamla staden och byarna på landsbygden, havet och himlen.
  • Ystads centrala läge och tillgång till goda kommunikationer skapar utmärkta förutsättningar för företag att etablera sig och att växa.

Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin vilken antogs av Kommunfullmäktige 2011-05-19

Näringslivsstrategin 2011, pdf

  • stöd till befintliga företag
  • rekrytering av nya företag och främjande av nyföretagande
  • främjande av inflyttning samt marknadsföring av Ystad ur näringslivs- och boendeperspektiv

Här finner du aktuell statistik och fakta om Ystad.

 

Pressbild från när Ystads kommun vann priset Årets Nyföretagarkommun 2015