Finansiering

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Stiftelser - Information

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, t.ex för att söka stipendier och bidrag.

Vad innehåller listan?

Listan Du får fram innehåller uppgifter om stiftelsens namn, fullständiga ändamål, förmögenhetsuppgifter från stiftelsen senast inlämnade årsredovisning samt stiftelsens säte (kommun). Om Du klickar på stiftelsens namn får Du fram ytterligare information om stiftelsen såsom bl.a adress och telefonnummer.

Ansökningar

Uppgift om ansökningshandlingar och uppgift om ansökningstider tillhandahålls av varje enskild stiftelse. Ansökan skickas till stiftelsen.

Klicka här för att söka i stiftelsedatabasen.

Vad är en stiftelse?

Enligt den juridiska förklaringen är en stiftelse en självständig förmögenhet som varaktigt förvaltas för att tillgodose ett bestämt ändamål. En styrelse eller en förvaltare måste ha tagit på sig ansvaret att förvalta förmögenheten. En stiftelse bildas genom ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller annan handling.

Bidrag ur stiftelse

Det finns möjlighet att söka bidrag eller stipendier ur stiftelser. Länsstyrelsen har ett register över samtliga registrerade stiftelser i Sverige där Du kan se vilka stiftelser som finns, deras ändamål, kontaktpersoner mm.

Är Du intresserad av att få information om andra stiftelser/fonder/bidrag vg se bifogade länkar (öppnas i nytt fönster)