Upphandling & inköp

Ystads kommun med bolag ska i alltid tillgodose sitt behov av varor och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda affären inom regelverkets ramar. Hållbar utveckling är en viktig del som eftersträvas i våra upphandlingar med fokus mot sociala, miljömässiga och affärsmässiga aspekter vid upphandlingar av varor, tjänster eller byggentreprenader.


Aktuella upphandlingar i Ystad
Upphandlingar som annonseras finner ni alltid under aktuella upphandlingar.Ystad ArenaUpphandlingsplanUppdateras inom kort.

Sök aktuella upphandlingar i Sverige
Stat, kommun och landsting upphandlar för över 600 miljarder kr per år. Sök och bevaka dina affärsmöjligheter i din bransch!

Genomförda upphandlingar
Redan genomförda upphandlingar finner ni här.

Avtalsdatabasen
Kommunens gemensamma stöd för att enkelt finna vilka avtal som är tecknade finns i avtalsdatabasen.
Lämna anbud
Du genomför alla steg i den elektroniska anbudsprocessen enligt anvisningar och kommunicerar med upphandlaren direkt inne i upphandlingssystemet Visma TendSign (Opic) som är kostnadsfritt.

TendSign

Anbudsskola
Vill ni lära er att lämna anbud i offentlig upphandling, kontakta upphandlingsavdelningen för genomgång med en upphandlare.
1. Hur hittar man upphandlingar?
2. Hur lämnar man anbud?
3. Vad ska man tänka på?

Träffa en upphandlare - boka ett möte nu
Vill du veta mer om vårt spännande arbete så kommer vi gärna ut till dig och ditt företag för att berätta mer om hur vi jobbar med Ystads kommuns upphandlingar. En utökad dialog och närhet till det lokala näringslivet är en viktig del i vårat arbete. Ni som har frågor, funderingar, synpunkter, tips, idéer välkommen att boka ett möte med med oss direkt.

Mötesplats Gamla Rådhuset - torsdagar med upphandling
Syftet är en utökad dialog och närhet till det lokala näringslivet. Ni som har frågor, funderingar, synpunkter, tips, idéer om hur Ystads kommuns offentliga inköp kan utvecklas, är givetvis alltid välkomna att kontakta oss. Upphandlingsavdelningen finns varje dag på Nya rådhuset och torsdagar på Gamla rådhuset.

Samordnad varudistribution
2013 införde Ystads kommun tillsammans med Simrishamn och Tomelilla en ny affärsmodell för upphandling av produkter till kommunala verksamheter. Modellen skapades för att på ett bättre sätt tillgodose kommunernas behov.

Modellen ger kommunerna betydligt större insyn och möjlighet att påverka framför allt transporter.

Upphandlingsavdelningen
Upphandlingsavdelningen kan vara behjälplig i alla steg av upphandlingar från bollplank till fullständiga upphandlingar för verksamheternas och de kommunala bolagens uppdrag. Vi eftersträvar alltid att det finns centrala ramavtal inom lämpliga områden med rätt prioritering. 

Strävan finns att det ska vara enkelt att finna aktuell information och inte minst att genomföra affärsmässiga inköp. Välkommen att kontakta oss om frågor finns.

Upphandlingsavdelningen

Ystads kommun
Upphandlingsavdelningen
Ledning o utveckling
Nya Rådhuset, 271 80 Ystad

Mattias Johansson
Kansli- och upphandlingschef
0411-57 73 76
mattias.johansson@ystad.se

Christina Persson
Verksamhetsutvecklare
0411-57 70 84
christina.persson@ystad.se

Peter Johansson
Inköpsanalytiker
0411-57 78 57
peter.johansson@ystad.se

Sara Mårtensson
Upphandlare
0411-57 71 16
sara.martensson@ystad.se

Paula Jarl Larsson
Upphandlingshandläggare
0411-57 77 18
paula.jarl@ystad.se

 

Direktupphandlingsavtal

Ystads kommun tecknar löpande avtal med leverantörer inom områden där våra verksamheter har behov av att handla varor och tjänster för mindre värden, som idag inte innefattas av upphandlade avtalsområden. Avtalen innefattar även särskilt brådskande inköp, mindre kompletterande inköp och varuprovsinköp. Innan inköp ska avtalskontroll ske av beställaren om varan eller tjänsten finns upphandlad.

Exempel på direktupphandlingsavtal som är aktuella är skafferivaror livsmedel, blommor,  järnhandel, tyger, övriga tryckeritjänster, fikabröd, profilkläder, reklamprodukter, m.m.

Välkommen med ert förslag på avtalsområde, avtal och övriga frågor skickas till Paula Jarl Larsson Jarl.

Direktupphandlingsavtal (klicka här)