Upphandling & inköp

Ystads kommun med bolag ska i alltid tillgodose sitt behov av varor och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda affären inom regelverkets ramar. Hållbar utveckling är en viktig del som eftersträvas i våra upphandlingar med fokus mot sociala, miljömässiga och affärsmässiga aspekter vid upphandlingar av varor, tjänster eller byggentreprenader.

Aktuella upphandlingar i Ystad
Upphandlingar som annonseras finner ni alltid under aktuella upphandlingar.

Upphandlingsplan

Sök aktuella upphandlingar i Sverige
Stat, kommun och landsting upphandlar för över 600 miljarder kr per år. Sök och bevaka dina affärsmöjligheter i din bransch!

Genomförda upphandlingar

Redan genomförda upphandlingar finner ni här.

Avtalsdatabasen

Kommunens gemensamma stöd för att enkelt finna vilka avtal som är tecknade finns i avtalsdatabasen.

Lämna anbud

Du genomför alla steg i den elektroniska anbudsprocessen enligt anvisningar och kommunicerar med upphandlaren direkt inne i upphandlingssystemet Visma TendSign som är kostnadsfritt.

Mötesplats Gamla Rådhuset - torsdagar med upphandling

Bildresultat för gamla rådhuset ystad

Med start torsdag den 12 januari 2017, kl. 13.00 - 16.00 kommer upphandlingsavdelningen att finnas på plats i Gamla rådhuset varje torsdag eftermiddag fram till den 8 juni. Detta för att ytterligare utöka vår dialog och närhet till det lokala näringslivet. Alla som har frågor, funderingar, synpunkter, tips, idéer om hur Ystads kommuns offentliga inköp kan utvecklas, är givetvis alltid välkomna att kontakta oss på upphandlingsavdelningen varje dag på Nya rådhuset och torsdagar på Gamla rådhuset.

Samordnad varudistribution

2013 införde Ystads kommun tillsammans med Simrishamn och Tomelilla en ny affärsmodell för upphandling av produkter till kommunala verksamheter. Modellen skapades för att på ett bättre sätt tillgodose kommunernas behov.

Modellen ger kommunerna betydligt större insyn och möjlighet att påverka framför allt transporter.

Upphandlingsavdelningen

Upphandlingsavdelningen kan vara behjälplig i alla steg av upphandlingar från bollplank till fullständiga upphandlingar för verksamheternas och de kommunala bolagens uppdrag. Vi eftersträvar alltid att det finns centrala ramavtal inom lämpliga områden med rätt prioritering. 

Strävan finns att det ska vara enkelt att finna aktuell information och inte minst att genomföra affärsmässiga inköp. Välkommen att kontakta oss om frågor finns.

Näringslivsnytt

Kontakt

Upphandlingsavdelningen
Nya Rådhuset, 271 80 Ystad

Mattias Johansson
Kansli- och upphandlingschef
0411-57 73 76
mattias.johansson@ystad.se

Paula Jarl Larsson
Upphandlingshandläggare
0411-57 77 18
paula.jarl@ystad.se

Charlotta Fröier
Inköpsstrateg
0411-57 71 17
charlotta.froier@ystad.se

Peter Johansson
Inköpsanalytiker
0411-57 78 57
peter.johansson@ystad.se

Christina Persson
Verksamhetsutvecklare
0411-57 70 84
christina.persson@ystad.se

Sara Mårtensson
Upphandlingsassistent (Studentanställning)
sara.martensson@ystad.se

Direktupphandling och rabattavtal