Bluebot

Publicerad: 2017-05-10 10:29

En robot - Bluebot, har flyttat in till oss. Barnen undersöker, reflekterar och upptäcker vad vi kan göra med roboten - spännande. Vi testar att programmera roboten, så att den kan förflytta sig till olika former och till olika siffror.

bluebot

Enligt Lpfö 98 (reviderad 2016)

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

* utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

* utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

* utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

Kommentarer