Experiment

Publicerad: 2017-03-10 13:19

Barnen är mycket intresserade av olika experiment. De ställer hypoteser, ser vad som händer och vill gärna göra det om och om igen. Spännande!

experiment

Enligt Lpfö 98 (reviderad 2016)

Förskolan ska sträva efter att varje barn

* utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

* utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

* utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

* utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Kommentarer